Kunstzinnige therapie

Wat is kunstzinnige therapie?

Kunstzinnige therapie kan een steun in de rug zijn als het wat minder goed gaat. Misschien bent u ‘burned out’, heeft u een groot verlies te verwerken of heeft u behoefte aan meer inzicht in uw levensloop. Zit uw kind niet lekker in zijn vel of heeft het last van astma of concentratieproblemen. Kunstzinnige therapie geeft u weer grip op uw leven: het ondersteunt genezings- en veranderings -processen of zet deze in gang.

Ieder mens heeft scheppende vermogens, die de kunstzinnig therapeut aanspreekt tijdens het werken met kleuren en vormen. U hoeft niet kunstzinnig te zijn. Tijdens de zoektocht komt u uw eigen belevenissen beter op het spoor, krijgt u inzichten in uw eigen denken en handelen. Samen met de therapeut zoekt u actief de weg naar balans, naar versterking, naar genezing.

De therapie vindt individueel of in een kleine groep plaats. .

Welke kosten zijn aan de behandeling verbonden?

Individueel                                                  € 57.50

In een kleine groep                                  € 39.00

Door veel verzekeringen met een aanvullend pakket voor antroposofische therapieën worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Wij raden u aan dit bij uw verzekering na te gaan!

Bij verhindering wordt u verzocht uiterlijk 24 uur van te voren af te bellen, anders zijn wij genoodzaakt de kosten van de therapie in rekening brengen. Voor het annuleren van uw afspraak: telefoon 06 17481120 of per mail: info@therapeuticumcalendula.nl

U ontvangt maandelijks een rekening van het therapeuticum.

Als de therapie niet of slechts gedeeltelijk door de verzekering wordt vergoed kunt u zo nodig een beroep doen op het Solidariteitsfonds. Voor de voorwaarden: zie de folder van het Solidariteitsfonds Stichting Calendula, of op www.therapeuticumcalendula.nl

Meer informatie?

Voor vragen of een brochure met meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen . Dit kan ook  ’s morgens bij de administratie van het therapeuticum.

*Geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën o.a.g.